Kledingvoorschrift begeleiders

Beste Ourders/Verzorgers,

Bij deze krijgen jullie in bruikleen voor uw kind:

  • 1 Tikkie Anders Polo
  • 1 Tikkie Anders Vest
  • 1 Tikkie Anders Jas

De Tikkie Anders kleding blijft ten alle tijden eigendom van Tikkie Anders. Mocht jullie kind ooit vrijwillig of gedwongen stoppen bij Tikkie Anders dan ben je verplicht binnen één werkweek de kleding te retourneren bij Tikkie Anders. Mocht je ooit schade toebrengen aan de Tikkie Anders kleding dan ben je verplicht hier direct melding van te maken bij de eigenaar van Tikkie Anders. Bij oneigenlijk gebruik zullen de gemaakte kosten in rekening gebracht worden.

Tot slot:
De Tikkie Anders kleding mag ten alle tijden (ook buiten Tikkie Anders tijd) gedragen worden dit is geheel vrijblijvend, echter bij uitstapjes of op verzoek van de begeleiding is het dragen van de Tikkie Anders kleding verplicht.